Naturbruksskolene i Buskerud
 
 
Etter fullført utdanning kan du ha:
- Studiekompetanse for å gå videre på universitet/høyskole
- Fagbrev innenfor skogbruksfaget, anleggsgartnerfaget eller driftsoperatør i idrettsanleggsfag.
- Agronom utdannelse.
- En solid utdannelse i bunn, som gir deg innsikt i naturens ressurser og hvordan man kan forvalte de.
 
Les mer om mulighetene
Andre nyttige hjemmesider