Map was not selected. Please select the map in Settings in menu link to map. In case, multilanguage support is used, check if the map exists for the current language.
Naturbruksskolene i Buskerud
 
 
 
 
 
Etter fullført utdanning kan du ha:
- Studiekompetanse for å gå videre på universitet/høyskole
- Fagbrev innenfor skogbruk, heste og hovslager, anleggsgartner eller agronomi.
- En solid utdannelse i bunn, som gir deg innsikt i naturens ressurser og hvordan man kan forvalte de.
 
Les mer om mulighetene

Andre nyttige hjemmesider